Sukces metody

Artykuł autorstwa Robert Giel i Marcin Plewa pod tytułem: “THE EVALUATION METHOD OF THE PROCESS OF MUNICIPAL WASTE COLLECTION “

Został nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie posterowym, na międzynarodowej konferencji Carpathian Logistics Congress odbywającej się w Republice Czeskiej w miejscowości Jesenik.

Więcej informacji znajdziecie pod adresem: https://www.clc2015.cz/en/

Robert Giel

Doktorant w dyscyplinie "Budowy i Eksploatacji Maszyn".