Pracownicy

Dr inż. Marcin Plewa, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych. Do podstawowych obszarów zainteresowania należą: projektowanie, wdrażanie oraz analiza nieliniowych modeli systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających procesy odzysku odpadów, w tym ponownego zagospodarowania obiektów technicznych wycofanych z eksploatacji. Zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia związane z modelowaniem niezawodności obiektów technicznych oraz możliwości ich ponownego wykorzystania, a także wykorzystania metod symulacji komputerowej w analizie i optymalizacji wybranych procesów logistycznych.

 

Dr inż. Robert Giel, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych.

Główny obszar zainteresowań koncentruje się wokół problematyki związanej z projektowaniem, wdrażanie oraz analizą dyskretnych modeli systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu bliskiego oraz systemów magazynowych. Zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia związane z oceną oraz modelowaniem systemów gospodarowania odpadów.