O laboratorium

Laboratorium Modelowania i Symulacji Procesów Logistycznych i Transportowych

Profil działalności:

A. Modelowanie i symulacja stochastycznych procesów logistycznych i transportowych obejmujące następujące etapy:

– Opis wybranych procesów (np. zbiórki, przeładunku, eksploatacji, magazynowania, dystrybucji), opracowanie algorytmu identyfikacji i wyznaczania wartości charakterystyk badanego systemu;

– Realizację pomiarów – akwizycja danych oraz przygotowanie zbioru informacji o charakterystykach bazowych procesów, statystyczna analiza danych przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica;

– Opracowanie referencyjnych modeli elementów infrastruktury procesów (np. przenośnik taśmowy, sorter, regał magazynowy, punkt przeładunku);

– Opracowanie, przy wykorzystaniu środowiska symulacyjnego Flexsim oraz Simulink, modelu systemu wsparcia logistycznego umożliwiającego optymalizację wybranego procesu ze względu na zadane kryterium (np. minimalizacja kosztów eksploatacji, maksymalizacja niezawodności, skuteczności oraz efektywności procesu itp.).

B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie komputerowego wsparcia logistyki CAL, statystyki inżynierskiej, modelowania procesów oraz badań operacyjnych.

C. Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania oprogramowania symulacyjnego w analizie i optymalizacji procesów transportowych i logistycznych.

Posiadane zasoby/aparatura:

a) Komputerowe laboratorium symulacyjne – 15 stanowisk.

b) Oprogramowanie FlexSim – oprogramowanie do modelowania, analizy, wizualizacji i optymalizacji procesów dyskretnych oraz ciągłych. Podstawowe zalety oprogramowania obejmują: – zintegrowana wizualizacja 3D i animacja; – możliwość importu plików (.wrl, .3ds, .skp, .stl, .dxf);

– możliwość tworzenie własnych bibliotek obiektów;

– kodowanie: Flexscript, C++;

– integracja z programem Excel;

– możliwość wykorzystania ODBC (Open Database Connectivity).

c) Oprogramowanie Simulink – jest częścią pakietu numerycznego MATLAB firmy The MathWorks i służy do przeprowadzania symulacji komputerowych. Simulink pozwala budować modele symulacyjne przy pomocy interfejsu graficznego. Przy pomocy Simulinka można przeprowadzać zarówno symulacje z czasem dyskretnym jak i ciągłym.

d) Oprogramowanie Statistica 10 – oprogramowanie przeznaczone do statystycznej analizy danych, W skład systemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce oraz biznesie.