Prace dyplomowe

Poniżej umieszczono przykładowe tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I i II stopnia. Po kliknięciu wybranego tematu zostanie wyświetlony szczegółowy opis zawierający cel oraz zakres pracy. Możliwa jest również realizacja pracy o tematyce zaproponowanej przez studenta.
Lp.Temat pracyKategoria
1.Analiza możliwości wykorzystania symulacji komputerowej w optymalizacji procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie zagospodarowania odpadów.Symulacja, procesy logistyczne, logistyka zagospodarowania odpadów
2.Analiza możliwości wykorzystania symulacji komputerowej w optymalizacji procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.Symulacja, procesy logistyczne
3.Analiza możliwości wykorzystania symulacji komputerowej w procesie projektowania magazynu.Symulacja, magazynowanie
4.Organizacja procesu dystrybucji nowego produktu z branży spożywczej charakteryzującego się krótkim terminem przydatności do spożycia.
Logistyka dystrybucji, transport, towaroznawstwo
5.Metody planowania tras dla pojazdów samochodowych realizujących proces dystrybucji wybranego produktu.Logistyka dystrybucji, planowanie tras, spedycja, transport, badania operacyjne
6.Organizacja procesu dystrybucji produktów wrażliwych na wpływ czynników zewnętrznych. Analiza wybranego przypadku.Logistyka dystrybucji, transport, towaroznawstwo
7.Analiza i propozycje usprawnień procesu zaopatrzenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.Logistyka zaopatrzenia
8.Analiza i propozycje usprawnień systemu logistycznego wspierającego proces produkcji w wybranym przedsiębiorstwie.Logistyka produkcji
9.Analiza i propozycje usprawnień procesu obsługi reklamacji w wybranym przedsiębiorstwie.Obsługa reklamacji, logistyka zwrotów
10.Analiza i propozycje usprawnień systemu gospodarki odpadami na
przykładzie wybranego rejonu obsługi.
Gospodarka odpadami, logistyka zagospodarowania odpadów
11.Analiza i propozycje usprawnień systemu gospodarki opakowaniami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.Gospodarka opakowaniami
12.Analiza i propozycje usprawnień systemu logistycznego wspierającego proces utrzymania systemu technicznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.Logistyka serwisu, system techniczny, wsparcie, utrzymanie systemu
13.Stochastyczne modele procesu utrzymania zapasów. Analiza wpływu zmiany podstawowych parametrów wybranego modelu na zdefiniowane parametry wyjściowe.Utrzymanie zapasów, modelowanie procesów, statystyka, analiza wrażliwości
14.Optymalizacja procesu zbiórki odpadów komunalnych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.Gospodarka odpadami, logistyka zagospodarowania odpadów, transport, zbiórka, planowanie tras, badania operacyjne