Sukces metody

Artykuł autorstwa Robert Giel i Marcin Plewa pod tytułem: „THE EVALUATION METHOD OF THE PROCESS OF MUNICIPAL WASTE COLLECTION „ Został nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie posterowym, na międzynarodowej konferencji Carpathian Logistics Congress odbywającej się w Republice Czeskiej w miejscowości Jesenik.